To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 5 w Lesznie
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
                Przedszkole prowadzi cztery oddziały dla dzieci w wieku 3- 6 lat. Bazę przedszkolną stanowią estetycznie urządzone sale do zabaw i zajęć dla dzieci. Sale są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m. in. tablicę interaktywną, programy komputerowe – Akademia Umysłu junior EDU), zabawki dostosowane do wieku przedszkolaków, nowe meble oraz kąciki zainteresowań.
  
Sala gr. PSZCZÓŁKI
    
 
Sala gr. SŁONECZKA
    
 
Sala gr. MOTYLKI
   
 
Sala gr. BIEDRONKI
   
 
             Przedszkole dysponuje również odnowionym placem zabaw, wyposażonym w certyfikowany sprzęt zabawowy. Posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni mieszczącej się w tym samym budynku.

         Przedszkole zatrudnia nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami. W grupie najmłodszej pracuje pomoc nauczyciela. Kadra pedagogiczna i pomocnicza zapewnia wysoki poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej a także opiekuńczej.

Przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów: logopedę, nauczyciela języka angielskiego, katechetkę.

Dzieciom tworzy się warunki do bezpiecznej adaptacji, nauki i zabawy w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.

         Oferta placówki dostosowana jest do potrzeb i możliwości wychowanków. W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych zalecanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich odbywają się zajęcia z języka angielskiego.

Koncepcja pracy oparta jest na promowaniu zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania, przyzwyczajania do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, pozytywnym postrzeganiu siebie oraz rozumieniu swoich uczuć.

         Przedszkole realizuje szereg programów i projektów wykraczających poza podstawowy zakres, są to m. in. „Czyste powietrze wokół nas”, „Mamo, tato wolę wodę”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny Przedszkolak”, program profilaktyki zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”.

 Z powodzeniem podejmuje się tutaj także działania ekologiczne. W roku 2014 uzyskaliśmy certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Od wielu lat przedszkole prowadzi selektywną zbiórkę plastikowych nakrętek i zużytych baterii.

 Przedszkole prowadzi akcje charytatywne na rzecz ludzi i zwierząt. Cyklicznie prowadzona jest akcja „Góra grosza” dla podopiecznych Fundacji „Nasz Dom” oraz pomoc dla zwierząt ze schroniska w Henrykowie.

 Przedszkole podejmuje też niestandardowe działania w zakresie współpracy z innymi placówkami w mieście. Od wielu lat jest współorganizatorem „Święta Niezapominajki” – wspólnie z Przedszkolami nr 10 i 15.

 W przedszkolu dba się o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w szczególności poprzez zajęcia logopedyczne oraz współpracę ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Co roku dla dzieci 5-6 letnich organizuje się bezpłatne badania wzroku i słuchu.

 W celu uwrażliwienia dzieci na sztukę systematycznie odbywają się koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne. W przedszkolu funkcjonuje też grupa teatralna rodziców i nauczycieli, która co roku przygotowuje spektakl dla dzieci.

 W harmonogramie pracy przedszkola mieści się również organizacja różnorodnych uroczystości wewnętrznych o charakterze rodzinnym, tj. Urodziny grupowe, przedszkolna wigilia, śniadanie wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka czy rodzinne festyny. Co roku harmonogram imprez i wycieczek uzupełniany jest o nowe pomysły.

 Jesteśmy obecni w lokalnych mediach, można nas zobaczyć na przedszkolnej stronie internetowej oraz na Facebook`u.


Ostatnia aktualizacja: 2017-09-03