To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 5
Strona głowna  /  Wydarzenia
W poniedziałek - 30.11. będziemy obchodzić
DZIEŃ TYGRYSKA
 
Prosimy, by dzieci w tym dniu były ubrane
w kolorze pomarańczowym
oraz przyniosły ze sobą
swoją ulubioną maskotkę.
We wtorek - 1.12. odbędzie się
spotkanie ze speedrowerowcem.
 
Zapraszamy wszystkie dzieci!
 
 
 
 
Poniedziałek w naszym przedszkolu był dniem wyjątkowym.
Dzieci działały kreatywnie,
wcieliły się w wybrane przez siebie role:
kosmitów, budowniczych i chemików.

Zdjęcia już są w GALERII.
 
 
Nasze przedszkole zdobyło główną nagrodę
w konkursie "Przedsiębiorczy przedszkolak"
 
 
Brawo dla dzieci, brawo dla pań Beatki i Renatki.
 
 
KONKURS PLASTYCZNY
 
"LESZNO - MIASTO MOICH MARZEŃ"

REGULAMIN   KONKURSU 

Organizator konkursu

 
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 5 w Lesznie.
Cel konkursu
 
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno miasta Leszna oraz dostrzeganie niezwykłych, urokliwych  miejsc, w których dzieci lubią spędzać wolny czas.
 
Przedmiot konkursu  
1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) z Lesznem w roli głównej.
 
2. Prace mogą być w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż format A4.
 
 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci z  Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lesznie.
 
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z wszystkich grup wiekowych.
 
3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na odwrocie pracy.
 
Zasady udziału w konkursie
 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2.Praca powinna posiadać 1 autora.
 3.Praca musi być wykonana przez Uczestnika konkursu.
4.Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
5. Na odwrocie pracy powinno znajdować się imię i nazwisko, wiek  autora oraz nazwa grupy.
6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
7. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
8. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury.
9.  Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.
10. Jurorzy oceniając  konkursowe  prace  będą  brali  pod  uwagę:  jakość wykonanych  prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz umiejętność  wykorzystania  materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu.
 
 Terminarz
1. Konkurs  zostaje  ogłoszony  z  dniem  ukazania  się  regulaminu  na  stronie internetowej przedszkole5leszno@wp.pl
2. Prace konkursowe  należy składać od dnia 16.11.2015 r. do dnia 30.11.2015r. w siedzibie  Przedszkola Miejskiego  nr  5 w  Lesznie  u  nauczycielek poszczególnych grup.
3. Prace dostarczone po terminie  nie  będą  brały  udziału  w konkursie.
4. Wyniki  konkursu ogłoszone  zostaną dnia 11.12.2015r.
5. Wystawa  prac  zorganizowana  będzie  02.12.2015r. na terenie przedszkola.
 

 
Wyniki kontroli przedszkola
przeprowadzonej  przez Kuratorium Oświaty
znajdują się na stronie
  
seo2.npseo.pl/reports/1000776201129.pdf

(wystarczy klinkąć na ten link)
 
Wydarzenia